माहुलच्या पंपिंग स्टेशनला खासगी विकासकाच्या जागेचा आधार

पावसाळी पाण्याचा निचरा करण्यासाठी बांधण्यात येणाऱ्या माहुल येथील पंपिंग स्टेशनकरता आता खासगी विकासकाकडून जागा ताब्यात घेतली जाणार आहे. यासाठी महापालिका व खासगी विकासक यांच्या जागेची अदलाबदल केली जाणार आहे. या पंपिंग स्टेशनसाठी महापालिकेने माहुल येथील भूखंडावर पंपिंग स्टेशनचे आरक्षण टाकून घेतले. परंतु आता ही जागा योग्य नसल्याने उद्यानासाठी आरक्षित असलेली खासगी विकासकाची जागा ताब्यात घेतली जाणार आहे. ही जागा खासगी विकासकाकडून हस्तांतरणीय विकास हक्क अर्थात टीडीआरच्या बदल्यात घेतली जाणार असून या भूखंडावर आता नव्याने पंपिंग स्टेशनचे आरक्षण टाकले जाणार आहे.

(हेही वाचा- देशात समान नागरी कायदा लागू करा, उच्च न्यायालयाची सूचना)

पावसाळ्यात जेव्हा समुद्राला मोठी भरती असते. त्यावेळेस पडलेल्या पावसाच्या पाण्याचा समुद्रात निचरा होऊ शकत नाही. अशावेळेस, दादर, सायन, किंग्स सर्कल, गांधी मार्केट, माटुंगा, वडाळा, चुनाभट्टी व मुख्यतः हार्बर रेल्वेच्या आसपासचा परिसर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचत असते. यावर उपाय म्हणून महानगरपालिकेने सहा ठिकाणी पावसाळी पाण्याचा निचरा करण्यासाठी पंपिंग स्टेशन बांधली आहेत. तर ब्रिमस्टोवॅड-अंतर्गत पश्चिम उपनगरामध्ये मोगरा पंपिंग स्टेशन व पूर्व उपनगरामध्ये माहूल पंपिंग स्टेशन बांधण्याचा निर्णय महानगरपालिकेने घेतला आहे. पर्जन्य जलवाहिन्या खात्याच्या माध्यमातून मागील ब-याच वर्षापासून माहुल पंपिंग स्टेशन बांधण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सॉल्ट कमिशनर खात्याकडे जागा मिळविण्यासाठी पाठपुरावा करत आहेत. परंतु, त्याला अद्याप यश आलेले नाही. माहुल पंपिंग स्टेशन बांधण्याची बाब ही अत्यंत तातडीची व आवश्यक आहे. पण या पंपिंग स्टेशनच्या अभावामुळे मध्य व हार्बर रेल्वेची सेवा रेल्वे रुळांवर पाणी जमा होऊन विस्कळीत होत असते.

पूरपरिस्थिती निर्माण होणा-या ठिकाणांना दिलासा

पावसाळी पाण्याच्या निच-याकरिता माहूल येथे पंपिंग स्टेशन बांधण्यासाठी ‘एम/पश्चिम विभागातील मुंबई महानगरपालिकेच्या मालकीचा आणिक न.भू.क्र. १२/१४ धारण करणारा भूखंड व मेसर्स अजमेरा रिएल्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लि. यांच्या मालकीच्या आणिक न.भू.क्र. १२/११, १२/१२ या भूखंडांची अदलाबदल करण्याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. या पंपिंग स्टेशनची उभारणी झाल्यास किंग्स सर्कल, गांधी मार्केट, नेहरुनगर आणि सिंधी सोसायटी चेंबूर या पूरपरिस्थिती निर्माण होणा-या प्रमुख ठिकाणांना दिलासा मिळेल. सध्याची निश्चित केलेल्या इतर भूखंडावर खारफुटी असल्यामुळे व ते नैसर्गिक क्षेत्रात वसलेले असल्यामुळे, माहूल पंपिंग स्टेशन बांधण्यासाठी लागणाऱ्या १५५०० चौ.मीटर जागेसाठी अजमेरा यांच्या मालकीच्या नगर भू क्रमांक. १२/११ व १२/१२ यया २८०८२.७० चौ.मीटर एकूण क्षेत्रफळ असलेला भूखंड योग्य आहे. त्यापैकी १५५०० चौ. मी. जागा पंपिंग स्टेशन बांधण्यासाठी आवश्यक असल्याचे कळविले. ही जागा अतिक्रमण मुक्त आहे.

महापालिका व खासगी विकासकांसोबत सामजंस्य करार

या जागेची अदलाबदल झाल्यानंतर महापालिकेकडे येणाऱ्या १३९९० चौ.मीटर भूखंडाच्या आरक्षणास पावसाळी पाणी पंपिंग स्टेशन असा बदल करण्यात येईल. आणि मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतरच कामाला सरुवात केली जाईल. या जागांच्या अदलाबदल करण्यासाठी महापालिका व खासगी विकासक यांच्यासोबत सामजंस्य करार केला जाणार आहे. या कराराच्या अनुषंगाने दोन्ही भूखंडांची अदलाबदल झाल्यानंतर त्यांच्या जागेच्या वापराबाबत विकास आराखड्यात महापालिकेला मिळालेल्या भूखंडावरील उद्यान, बगीच्या हे आरक्षण रद्द करून त्यावर पंपिंग स्टेशन हे आरक्षण टाकले जाणार आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here